DateHomeTime/ResultsAwayGroundMatch Day
U11-12 BoysAJHL FestivalYate OSC BristolSunday
U11-12 BoysGHA FestivalDean CloseSunday
U11-12 BoysAJHL FestivalYate OSC BristolSunday
U11-12 BoysGHA FestivalDean CloseSunday
U11-12 BoysGHA FestivalDean CloseSunday
U11-12 BoysGHA FestivalDean CloseSunday
U11-12 BoysAJHL FestivalYate OSC BristolSunday
U11-12 BoysAJHL FestivalYate OSC BristolSunday
U11-12 BoysGHA FestivalDean CloseSunday
U11-12 BoysCounty CupDean CloseSunday
U11-12 BoysR Oxford TournamentCokethorpe SchoolSaturday
U11-12 BoysAJHL TournamentYate OSC BristolSunday
U11-12 BoysRegional FinalsClifton CollegeSunday
U11-12 BoysNational FinalsBeestonSaturday