DateHomeTime/ResultsAwayGround
U9-10 GirlsGHA FestivalCLC
U9-10 GirlsAJHL FestivalYate OSC Bristol
U9-10 GirlsGHA FestivalCLC
U9-10 GirlsAJHL FestivalYate OSC Bristol
U9-10 GirlsGHA FestivalCLC
U9-10 GirlsGHA FestivalCLC
U9-10 GirlsAJHL FestivalYate OSC Bristol
U9-10 GirlsGHA FestivalCLC
U9-10 GirlsAJHL FestivalYate OSC Bristol
U9-10 GirlsCounty CupCLC
U9-10 GirlsR Oxford TournamentCokethorpe School
U9-10 GirlsAJHL TournamentYate OSC Bristol
U9-10 GirlsRegional FinalClifton College